کیت الکترونیکی

انواع کیت الکترونیک

برای خرید 99 آزمایش کیت الکترونیک کلیک کنید کیت الکترونیک چیست؟ کیت الکترونیک مجموعه‌ای از قطعات الکترونیکی است که با اتصال به هم یک وسیله الکترونیک با قابلیت خاص ایجاد می شود. روش ساخت کیت به صورت دفترچه راهنما در اختیار کارآموز قرار می گیرد تا به وسیله آن به صورت گام به گام مراحل[…]

مدار کیت الکترونیک

با مدار کیت الکترونیک چه می توان ساخت؟(1)

برای خرید 99 آزمایش کیت الکترونیک کلیک کنید 33 کیت الکترونیک اگر فرزند شما مثل ماهی به دنبال آب در تلاش است تا تبلت شما را برای بازی قاپ بزند و شبانه روز بازی کند و شما در فکر این هستید چطور فرزندتان هم سرگرم شود هم توانایی های خود را پرورش دهد مدار کیت[…]